MAHDOLLISTAMO ON VALMENTAJASI UUDISTAMAAN AJATTELUASI JA TOIMINTAASI

 • Käyttäytymisen muutos lähtee ajattelutavan muutoksesta. Jotta voit uudistua, ajattelu- ja toimintatapasi tulee uudistua. Ellet itse muutu, mikään ei muutu.

 

 • Mahdollisuudet syntyvät tietoisista ja tiedostamattomista valinnoista ja teoista, joita teemme joka päivä ja jokainen hetki. Voimme aina valita kahdesta vaihtoehdosta: edetä eteenpäin kohti uutta kasvua tai astua taaksepäin kohti turvallisuutta.
 •  
 • Älä rajoita mahdollisuuksiasi. Haasta rajoitteesi. Löydä mahdollisuuksia kaikissa tilanteissa.

 

Kyky vaihtaa näkökulmaa auttaa oivaltamaan aivan uudenlaisia ratkaisuja. Jos asiat eivät mene haluamallasi tavalla, kannattaakin kysyä itseltäsi ”Mitä mahdollisuuksia tässä on?”. Keskittymällä siihen, mitä voit oppia tapahtuneesta tai tehdä jatkossa eri tavalla, avaa sinulle aivan uudenlaisen näkymän. Valitsemalla nähdä mahdollisuuksia esille tulee sellaisia vaihtoehtoja tai ratkaisuja, joita et vielä äsken olisi tullut ajatelleeksi.

Mahdollistava ajattelu (possibility thinking) auttaa ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan muutostilanteissa ratkaisukeskeisesti, tietoisuustaidoin ja mahdollistamisen psykologian avulla (psychology of possibility). Lisätietoa Mahdollistaja-kirjasta.

Mahdollistavan ajattelun avulla tulet tietoiseksi vielä näkymättömissä olevista mahdollisuuksista, vaihtoehdoista tai näkökulmista. Kehittämämme kolmivaiheisen menetelmän avulla harjaannut tiedostamaan ja tunnistamaan ajattelu- ja toimintatapojasi sekä tarkastelemaan mahdollisuuksiasi, sellaisiakin jotka eivät ole vielä näkyvillä.

1. Opit näkemään, oivaltamaan, synnyttämään ja tarttumaan uusiin vaihtoehtoihin ja näkökulmiin

2. Irrottaudut turhista mahdollisuuksiesi esteistä

3. Avarrat, kirkastat ja synnytät uutta ajattelua, innostavia valintoja ja ratkaisuja yksin ja yhdessä muiden kanssa.

 

Mahdollistamon tarjoamien palvelujen kohderyhminä ovat yksilöt, tiimit ja organisaatiot. Mahdollistamo tarjoaa sinulle ja organisaatiollesi käyttöönne konkreettisia uudistamisen työkaluja, ajatusmalleja, tekniikoita ja vinkkejä, joiden avulla saat/saatte toimintanne kehittämiseen seuraavia hyötyjä:

 • Tietoisuustaito ja läsnäolontaito lisääntyvät
  Ratkaisukeskeinen toimintatapa vahvistuu
  Itsetuntemus kasvaa
 • Johtajuustaidot syventyvät
 • Muutoksessa toimiminen ja muutoksessa johtaminen kehittyvät
  Vuorovaikutustaidot parantuvat
  Visiointi- ja luovuustaidot monipuolistuvat
  Tuottavuus parantuu
  Kyky kasvaa omaan potentiaaliin vahvistuu

Tervetuloa Mahdollistamoon!