Löydä mahdollinen mahdottomassakin: Uusi mahdollistavan ajattelun verkkovalmennuskurssi käynnistyy 30.5.

Kuinka usein toteat, että et osaa jotakin tai uskot, että et voi tehdä jotakin? Entä, jos päästäisitkin irti itseäsi ja mahdollisuuksiasi turhaan pienentävistä uskomuksistasi? Antaisit itsesi innostua, avautuisit uudelle ja katsoisit, mikä inspiroiva suunta alkaa vetää sinua puoleensa.

Tule mukaan verkkovalmennuskurssille, jossa kirkastat intuitiivista havainnointikykyäsi, vahvistat tietoisuus- ja läsnäolontaitojasi, opit päästämään irti itseäsi ja mahdollisuuksiasi turhaan pienentävistä uskomuksistasi sekä lisäät kykyäsi tehdä uutta luovia valintoja ja ratkaisuja.

Positiivinen ajattelu auttaa sinua korjaamaan vääristyneitä ajattelutapoja, mutta mahdollistava ajattelu auttaa sinua pääsemään paljon pidemmälle. Saat valmiuksia onnistumisiin, menestykseen ja kasvamiseen omaan potentiaaliin. Opit, miten tulla tietoiseksi vielä näkymättömissä olevista mahdollisuuksista myös epäsuotuisissa tilanteissa

Mahdollistavan ajattelun taitoa tarvitset: 1) uuden luomisessa ja uudistamisessa (avautuminen, irtipäästäminen, luovuus), 2) yrittäjänä, valmentajana ja johtamisessa (nopeat ratkaisut, valinnat, visiointi, empatia) sekä 3) muutoksessa ja epävarmuudessa toimimisessa (läsnäolo, intuitiivisuus, resilienssi, luottamus, tunnetaidot).

Verkkovalmennuskurssi pohjautuu kouluttajien kehittämään mahdollistavan ajattelun valmennukseen (Possibility Coaching Finland™). Koulutuksen aineistot ovat käytössäsi koulutuksen ajan (Campwire oy:n) verkkokurssiportaalissa 30.5. – 30.6.2017. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Merja Niemi, merja@mahdollistamo.fi

Osallistun Mahdollistaja-kurssille

Lisätietoa verkkokurssista

valmennuskurssilta avaimia uudistumiseen ja muutokseen

Opit kurssilla kehittämään itsellesi mahdollistavaa ajattelutapaa varten konkreettiset työvälineet:

1) sisäiset silmälasit havainnoida, kartoittaa ja löytää otollisia tilaisuuksia myös silloin, kuin ne tuntuvat mahdottomilta,

2) kompassin navigoida otollisia tilaisuuksia kohti, ohi tai läpi negatiivisen ajattelun, epävarmuuden synnyttämän sumeuden, turhien uskomusten, kiinnipitämisentarpeen ja pelkojen,

3) majakan kirkastamaan näkyviksi keinot tarttua uusiin vaihtoehtoihin ja näkökulmiin sekä valaisemaan suuntaa edetä mahdollisuuksien polulla rohkeasti eteenpäin.

Valmennuksessa opit pysähtymään tietoisesti ja hyödyntäen intuitiotasi, keskittymään hetkeen, virittäytymään ja havainnoimaan sitä sekä erottelemaan, mikä tärkeä viesti – aavistus, kokemus, aistimus, signaali, tunne, ajatus, oivallus tai tuntemus – siinä hetkessä on tai tulee esiin. Opit avautumaan ja ottamaan vastaan myönteisiä ja kielteisiä viestejä takertumatta niihin tai antamatta niiden rajoittaa sinua. Kurssilla opit laajentamaan ymmärrystäsi, synnytät uutta ajattelua ja saat keinoja tehdä sellaisia valintoja ja ratkaisuja, joiden et aiemmin uskonut olevan sinulle mahdollisia.

valmennuskurssin hyödyt

Tietoisuustaito ja läsnäolontaito lisääntyvät

Ratkaisukeskeinen toimintatapa vahvistuu

Itsetuntemus kasvaa

Muutoksessa toimiminen ja muutoksessa johtaminen kehittyvät

Vuorovaikutustaidot parantuvat

Visiointi- ja luovuustaidot monipuolistuvat

Tuottavuus parantuu

Kyky kasvaa omaan potentiaaliinsa vahvistuu

valmennuskurssin toteutus

Valmennus pohjautuu ratkaisukeskeisyyteen, tietoisuustaitoon, mahdollistavaan ajatteluun (possibility thinking) ja mahdollistamisen psykologiaan (psychology of possibility). Saat valmennuksessa käytännön työkaluja, ajatusmalleja, tekniikoita ja vinkkejä kehittää ajattelu- ja tunnetaitojasi, toimintakykyäsi sekä energiatasoasi.

Possibility Coaching’ssa kyse on tavoitteellisesta valmennuksesta, joka on tutkitusti tehokas menetelmä, kun halutaan edistää yksilön tai ryhmän täyden potentiaalin käyttöönottoa ja uudistumista. Intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun kietominen yhteen lisää valmennuksen vaikuttavuutta, koska vahvistat kykyäsi nähdä kokonaisuuksia, kuunnella syvemmin sisäistä tietoasi sekä tehdä pysyvämpiä muutoksia.

valmennuskurssin sisältö, teemat ja valmentajat

Kurssin sisältö ja kesto

Verkkovalmennuskurssi käynnistyy noin viiden minuutin mittaisella johdantovideolla mahdollistavasta ajattelusta ja mahdollistavasta tilasta. Johdannon lisäksi kurssi muodostuu viidestä osasta, joihin kaikkiin sisältyy noin 30 minuutin valmentava video. Kouluttajat avaavat videoilla luento- ja keskustelutyyppisesti kutakin käsiteltävää teemaa monin esimerkein ja konkreettisin työkaluin.

Valmennuksessa tulevat tutuksi niin mahdollistamisen teoria kuin konkreettiset esimerkit ja työkalut. Koulutus toteutetaan verkkovalmennuskurssina, joka pohjautuu kouluttajien kehittämään mahdollistavan ajattelun valmennukseen (Possibility Coaching Finland™). Kouluttajat ovat syksyllä 2016 julkaisseet Mahdollistaja-kirjan (Viisas Elämä oy). Kirjan hankkiminen ei ole kurssille edellytys, vaan kirja ja tämä verkkovalmennus toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Kurssin sisältöteemat:

1. Johdantokurssi: Mahdollistava ajattelu ja mahdollistava tila

2. Tietoinen pysähdys läsnäoloon

3. Aistien avaus ja virittäytyminen

4. Tunnistaminen ’mitä on/mitä voisi olla’ (sisältää myös meditaatioharjoituksen)

5. Irtipäästäminen ’ei-mahdollistajista’

6. Uusi ymmärrys (sisältää myös meditaatioharjoituksen)

Kurssi toteutetaan ajalla 30.5. – 30.6.2017

Kurssimateriaalit (videot, syventävät materiaalit ja harjoitukset) ovat käytettävänäsi kurssin ajan kurssiportaalissa (Campwire oy:n portaali).

Valmentajat

Merja Niemi (FL) on yrittäjä, Mahdollistamo oy:n perustaja ja toimitusjohtaja (www.mahdollistamo.fi) sekä tietokirjailija.

Jaan-Erik Arnia (FM) on filosofi, tietoisuusvalmentaja, tietokirjailija ja yrittäjä (www.jaanerikarnia.com).

Merjalla ja Jaan-Erikillä on laaja-alainen työelämäosaaminen ja kokemus kouluttamisesta, valmentamisesta, tutkimuksesta ja yrittämisestä, mikä antaa koulutukselle sen ainutlaatuisen luonteen. Tämä verkkovalmennus on rakennettu yhdistämällä parhaat palat kouluttajien koko kokemus- ja tietopohjasta. Merja ja Jaan-Erik yhdessä tarjoavat sinulle kouluttajina valmennuksen, jossa intuitiivinen ja rationaalinen syvä tietämys ja taito kohtaavat.

Hinta

Valmennuskurssin hinta on 42,50 € (sis. alv 24%). Hinta sisältää verkkovalmennusvideot (Johdantovideo sekä 5×30 min teemavideot) sekä tehtäviä että vuorovaikutteisuutta.

Lisätietoja

Merja@mahdollistamo.fi

Ilmoittautuminen verkkokurssille

Ilmoittaudu nyt helposti mukaan kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu automaattisesti (alla olevasta ostopainikkeesta), kun maksat kurssin linkissä todettujen vaihtoehtojen mukaan. Ensimmäiset materiaalit ilmestyvät kurssiportaaliin 30.5.2017, josta tulee myös sähköpostiisi linkki. Lämpimästi tervetuloa!

Osallistun Mahdollistaja-kurssille