Mahdollistavasta ajattelusta avaimia uudistumiseen ja muutokseen

 

Positiivinen ajattelu auttaa korjaamaan vääristyneitä ajattelutapoja, mutta mahdollistava ajattelu (possibility thinking) auttaa sinua pääsemään paljon pidemmälle. Saat valmiuksia onnistumisiin, menestykseen ja kasvamiseen omaan potentiaaliisi. Opit miten tulla tietoiseksi vielä näkymättömissä olevista mahdollisuuksista myös epäsuotuisissa tilanteissa.

Mahdollistava ajattelu perustuu ratkaisukeskeisyyteen, tietoisuustaitoon ja mahdollistamisen psykologiaan (psychology of possibility). Mahdollistamon tarjoamissa koulutuksissa ja valmennuksessa saat käytännön työkaluja, ajatusmalleja, tekniikoita ja vinkkejä kehittää ajattelu- ja tunnetaitojasi, toimintakykyäsi sekä energiatasoasi. Vahvistat tietoisuus- ja läsnäolontaitojasi kohti uutta luovia valintoja, ratkaisuja, vaihtoehtoja ja näkökulmia.

Mahdollistamo auttaa sinua ja organisaatiotasi muuttamaan tapaanne uudistua sekä luomaan olosuhteet, jotka mahdollistavat onnistumiset. Kehittämämme koulutusten ja mahdollistavan ajattelun valmennuksen avulla (Possibility Coaching Finland™):

 • Tietoisuustaito ja läsnäolontaito lisääntyvät
  Ratkaisukeskeinen toimintatapa vahvistuu
  Itsetuntemus kasvaa
  Muutoksessa toimiminen ja muutoksessa johtaminen kehittyvät
  Vuorovaikutustaidot parantuvat
  Visiointi- ja luovuustaidot monipuolistuvat
  Tuottavuus parantuu
  Kyky kasvaa omaan potentiaaliinsa vahvistuu

 

Mahdollistavan ajattelun taitoa tarvitset: 1) uuden luomisessa ja uudistamisessa (avautuminen, irtipäästäminen, luovuus), 2) yrittäjänä, valmentajana ja johtamisessa (nopeat ratkaisut, valinnat, visiointi, empatia) sekä 3) muutoksessa ja epävarmuudessa toimimisessa (läsnäolo, intuitiivisuus, resilienssi, luottamus, tunnetaidot).

Koulutuksissa ja valmennuksissamme opit pysähtymään tietoisesti ja hyödyntäen intuitiotasi, keskittymään hetkeen, virittäytymään ja havainnoimaan sitä sekä erottelemaan, mikä tärkeä viesti – aavistus, kokemus, aistimus, signaali, tunne, ajatus, oivallus tai tuntemus – siinä hetkessä on tai tulee esiin. Opit avautumaan ja ottamaan vastaan myönteisiä ja kielteisiä viestejä takertumatta niihin tai antamatta niiden rajoittaa sinua.  Tällä tavoin laajennat ymmärrystäsi, synnytät uutta ajattelua ja saat keinoja tehdä sellaisia valintoja ja ratkaisuja, joiden et aiemmin uskonut olevan sinulle mahdollisia.