MAHDOLLISTAMO ON VALMENTAJASI AVAAMAAN JA LAAJENTAMAAN AJATTELUASI SIITÄ MIKÄ ON SINULLE MAHDOLLISTA

 • Käyttäytymisen muutos lähtee ajattelutavan muutoksesta. Uudet ratkaisut eivät löydy puristamalla tiukemmin tai tehostamalla vanhaa. Jotta voit uudistua, ajattelu- ja toimintatapasi tulee uudistua. 

 

 • Mahdollisuudet syntyvät tietoisista ja tiedostamattomista valinnoista ja teoista, joita teemme joka päivä ja jokainen hetki. Voimme aina valita kahdesta vaihtoehdosta: edetä eteenpäin kohti uutta kasvua tai astua taaksepäin kohti turvallisuutta.
 •  
 • Älä rajoita mahdollisuuksiasi. Haasta rajoitteesi.

 

Muutos on jatkuvaa elämässämme ja muutosten suunta on usein epäselvä tai epävarma.  Työn tekemisessä, tiimien toiminnassa, asiakaskontakteissa tai johtamisessa yhä tärkeämpää on ajattelun kehittäminen. Kun ajattelemme vaihdellen erilaisia näkökulmia ja toimimme vuorovaikutuksessa muiden kanssa, alamme pian nähdä aivan uudenlaisia ratkaisuja.

Mahdollistava ajattelu (possibility thinking) auttaa ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan muutostilanteissa ratkaisukeskeisesti, tietoisuustaidoin ja mahdollistamisen psykologian avulla (psychology of possibility). Lisätietoa Mahdollistaja-kirjasta.

Mahdollistavan ajattelun avulla tulet tietoiseksi vielä näkymättömissä olevista mahdollisuuksista, vaihtoehdoista tai näkökulmista.

Mahdollistavan ajattelun keinoin voit kehittää toimintaa:

1) uuden luomisessa ja uudistamisessa (avautuminen, irtipäästäminen, luovuus),

2) yrittäjänä, valmentajana ja johtamisessa (nopeat ratkaisut, valinnat, visiointi, empatia) sekä

3) muutoksessa ja epävarmuudessa toimimisessa (läsnäolo, intuitiivisuus, resilienssi, luottamus, tunnetaidot).

 

Mahdollistamon tarjoamien palvelujen kohderyhminä ovat yksilöt, tiimit ja organisaatiot. Mahdollistamo tarjoaa sinulle ja organisaatiollesi käyttöönne uudistamisen työkaluja, ajatusmalleja, tekniikoita ja vinkkejä, joiden avulla saat/saatte toimintanne kehittämiseen seuraavia hyötyjä:

 • Tietoisuustaito ja läsnäolontaito lisääntyvät
  Ratkaisukeskeinen toimintatapa vahvistuu
  Itsetuntemus kasvaa
  Muutoksessa toimiminen ja muutoksessa johtaminen kehittyvät
  Vuorovaikutustaidot parantuvat
  Visiointi- ja luovuustaidot monipuolistuvat
  Tuottavuus parantuu
  Kyky kasvaa omaan potentiaaliin vahvistuu

 

Kehittämämme kolmivaiheisen menetelmän avulla harjaannut tiedostamaan ja tunnistamaan ajattelu- ja toimintatapojasi sekä tarkastelemaan mahdollisuuksiasi (sellaisiakin jotka eivät ole vielä näkyvillä). 1. Opit näkemään, oivaltamaan, synnyttämään ja tarttumaan uusiin vaihtoehtoihin ja näkökulmiin. 2. Irrottaudut turhista mahdollisuuksiesi esteistä. 3. Avarrat, kirkastat ja synnytät uutta ajattelua, innostavia valintoja ja ratkaisuja yksin ja yhdessä muiden kanssa.

 • Tervetuloa Mahdollistamoon!