LISÄÄ MAHDOLLISUUSASENNETTA LIIKETOIMINNAN YTIMEEN

Julkaisun päivämäärä17.04.2016

Mahdollisuusviestintäjohtaja Kirsi Piha herättelee tuoreessa ja ravistelevassa Rytmihäiriö. Tartu mahdollisuuksiin tai kuole kirjassaan yrityksiä rakentamaan mainettaan rohkeasti ja hakemaan viestinnällisiä mahdollisuuksia liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Monimutkaisessa ja pirstaloituneessa maailmassamme muutoskyky, regointinopeus ja kyky kommunikoida ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Piha tarjoaa keinoksi mahdollisuusasennetta. Uhkakuva-ajattelun sijaan tarvitaan aiempaa herkempää kykyä tunnistaa ja tarttua mahdollisuuksiin kokeilevasti ja ratkaisukeskeisesti.

”Pyrkimällä hallitsemaan monimutkaista ei siitä saakaan mahdollisuuksia irti. Tai kuten suomalaisessa jääkiekossa osuvasti sanotaan: mailaa puristamalla ei synny huikeaa peliä.”

Nopearytmisessä maailmassa herkkyys havaita asiakkaan mahdollisuudet tai tarpeet Pihan mukaan usein menetetään, koska näitä estävät: 1) ylikehittyneet prosessit ja hallinto, 2) pelko, 3) siihen liittyvä skeptikkojen koulukunta ja 4) organisaatioon pesiytyneet tavat, joissa hallinnointi korostuu. Startupeilta voisimme oppia luomaan tuotteita ja palveluita yhdessä kuluttajien kanssa, käyttämään virheitä ja kokeiluja jatkuvan oppimisen ja parantamisen lähteinä,  toimimaan matalalla organisaatiohierarkialla, jakamaan hyvää sekä synnyttämään työn merkityksellisyyttä aidosta vaikuttamisesta.

”Reagointi ja mahdollisuuksiin tarttuminen on nykymaailmassa vähintään yhtä tärkeää kuin suunnittelu.”

Moni mahdollisuus menetetään, kun asioita suunnitellaan ja viimeistellään liian pitkään. Varmuuden ja mallien sijaan tulee rakentaa olosuhteet, joissa pystytään tarttumaan mahdollisuuksiin ja kyetään kukoistamaan monimutkaisuudessa päästäen irti vanhasta. Mahdollisuuksia syntyy, kun toimimme ketterästi, joustavasti ja herkästi oppien. Mahdollisuusikkuna on auki vain tietyn aikaa ja mahdollisuuksien aalto pitää surffata juuri silloin, kuin se tulee.

”Kyky nopeasti tunnistaa ja tarttua mahdollisuuksiin on liiketoiminnan ytimessä.”

Mahdollisuuksien syntymistä voi Pihan mukaan auttaa mahdollisuuskartan avulla, joka muodostaa viitekehyksen aktiiviseen mahdollisuuksien hakemiseen spontaanisti ja suunnitelmallisesti.  Mahdollisuuskartassa on kolme tasoa:

1) itse rakennettu mahdollisuus, esimerkiksi keskustelunavaus viestinnässä jostakin teemasta.

2) Johonkin olemassa olevaan tapahtumaan, ajankohtaiseen aiheeseen tai muuhun ankkuriin liittyvä mahdollisuus. Esimerkiksi johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tarttuminen muistaen, että kriisikin voi olla mahdollisuus.

3) Nopean reagoinnin mahdollisuus.

Organisaatio voi asettaa tavoitteekseen, että esimerkiksi puolet sen mahdollisuuksiin tarttumisesta on itse rakennettua, neljännes johonkin olemassa olevaan kiinnittyvää ja neljännes spontaania reagointia.

”Parhaat mahdollisuudet tulevat silloin, kun niihin ei millään olisi aikaa tarttua.”

Maailma muuttuu yhä nopeammin ja toimii yhä yllätyksellisemmin. Sekä yksilöiden että organisaatioiden kannattaa kasvattaa kykyään ja herkkyyttään tarttumaan mahdollisuuksiin ja sitä kautta jatkuvaan oppimiseen. Yhä useammin ratkaisevassa roolissa on se, kuka tunnistaa mahdollisuuden, elää hetkessä ja tarttuu siihen hanakasti sekä kääntää kriisinkin mahdollisuudeksi. Avoimuus, rohkeus, nöyryys ja epävarmuuden sietäminen synnyttävät menestystä ja juurruttavat mahdollisuuksiin tarttuvan toimintatavan.