PALVELUT

Tarjoamme koulutusta, työpajoja, teemasessioita, valmennus ja konsultointia mahdollistavasta ajattelusta ja mahdollistamistaidoista.

Kirja  ’Mahdollistaja’ (julkaistiin syksyllä 2016) toimii mahdollistavan ajattelun kokoavana teoksena.

Mahdollistamon tarjoama valmennus pohjautuu Merja Niemen ja filosofi, tietoisuusvalmentaja Jaan-Erik Arnian kehittämään Possibility Coaching Finland™ mahdollistavan ajattelun valmennukseen. Valmennus ammentaa ratkaisukeskeisyydestä, tietoisuustaidosta, mahdollisuusajattelusta ja mahdollistamisen psykologiasta. Valmennuksessa yhtyvät intuitiivinen ja rationaalinen syvä tietämys ja taito. Valmentajien laaja työelämäkokemus kouluttajina, valmentajina, tutkijoina, yrittäjinä ja kehittäjinä sekä ratkaisukeskeisyys ja tietoisuustaito antavat valmennukselle sen ainutlaatuisen luonteen.

Valmennus auttaa oppimaan, miten tietoisesti pysähtyä, keskittyä hetkeen ja havainnoida mahdollisuuksia. Valmennuksen avulla pystyy tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin sekä jatkuvasti synnyttää itselleen ja ympärilleen luottavaista tilaa edetä vaihtoehtoisiin suuntiin synnyttäen uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Koulutuksemme, valmennuksemme ja konsultointimme keskittyvät erityisesti seuraaville osa-alueille:

  • Tietoisuustaito ja läsnäolontaito
  • Ratkaisukeskeinen toimintatapa
  • Muutoksessa toimiminen ja muutoksessa johtaminen
  • Uudistaminen, visiointi- ja luovuustaidot
  • Kyky kasvaa omaan potentiaaliin

 

  1. Tule kokemaan  sinussa oleva ennennäkemättömille vaihtoehdoille avoin tila  sekä sen synnyttämät mahdollisuudet elämässäsi.