PALVELUT

Tarjoamme koulutusta, työpajoja, teemasessioita, valmennusta ja konsultointia mahdollistavasta ajattelusta ja mahdollistamistaidoista kehittämämme kolmivaiheisen menetelmän avulla. Mahdollistamistaidoista saat avaimia uudistumiseen ja muutoksessa toimimiseen. Pystyt synnyttämään intuitiivisen ja oivaltavan mahdollisuuksien tilan (Mahdollistamon) itsessäsi ja ympärilläsi.

Kirja  ’Mahdollistaja’ (julkaistiin syksyllä 2016) toimii mahdollistavan ajattelun kokoavana teoksena.

Mahdollistamon tarjoama valmennus pohjautuu Merja Niemen ja filosofi, tietoisuusvalmentaja Jaan-Erik Arnian kehittämään mahdollistavan ajattelun valmennukseen. Valmennus ammentaa ratkaisukeskeisyydestä, tietoisuustaidosta, mahdollisuusajattelusta ja mahdollistamisen psykologiasta. Valmennuksessa yhtyvät intuitiivinen ja rationaalinen syvä tietämys ja taito. Valmentajien laaja työelämäkokemus kouluttajina, valmentajina, tutkijoina, yrittäjinä ja kehittäjinä sekä ratkaisukeskeisyys ja tietoisuustaito antavat valmennukselle sen ainutlaatuisen luonteen.

Valmennus auttaa sinua kokemaan, miten pysähtyä tietoisesti tähän hetkeen havainnoimaan mahdollisuuksiasi. Valmennuksen avulla pystyt sekä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin että synnyttämään niitä silloinkin, kun tilanne tuntuisi mahdottomalta. Opit kirkastamaan itsellesi ja ympärillesi luottavaista tilaa edetä vaihtoehtoisiin suuntiin synnyttäen jatkuvasti uusia näkökulmia ja ratkaisuja epävarmuudessa ja epätietoisuudessakin.

Koulutuksemme, valmennuksemme ja konsultointimme keskittyvät erityisesti seuraaville osa-alueille:

  • Tietoisuustaito ja läsnäolontaito
  • Ratkaisukeskeinen toimintatapa
  • Muutoksessa toimiminen ja muutoksessa johtaminen
  • Uudistaminen, visiointi- ja luovuustaidot
  • Kyky kasvaa omaan potentiaaliin

 

Kolmivaiheisen menetelmämme avulla opit pysähtymään tietoisesti ja keskittymään hetkeen. Opit virittäytymään, havainnoimaan ja erottelemaan, mikä tärkeä aavistus, kokemus, aistimus, signaali, tunne, ajatus, oivallus tai tuntemus siinä hetkessä on tai tulee esiin. Opit avautumaan ja ottamaan vastaan myönteisiä tai kielteisiä viestejä takertumatta niihin. Näiden oivallusten avulla laajennat ymmärrystäsi omasta potentiaalistasi ja siitä, mikä kaikki voikaan olla mahdollista. Saat keinot tiedostaa ja tehdä sellaisia valintoja ja ratkaisuja, joiden et aiemmin uskonut olevan sinulle mahdollisia.

  1. Tule kokemaan  sinussa oleva ennennäkemättömille vaihtoehdoille avoin tila  sekä sen synnyttämät mahdollisuudet elämässäsi.