Uskonko itseeni ja mahdollisuuksiini?

Julkaisun päivämäärä17.07.2016

Aallot liplattavat kesätuulessa laituriin. Käsissäni on kiintoisa kirja, jota olen säästänyt tähän loman lukuhetkeen. Eikä mikä tahansa kirja, vaan kirja uskomuksista. Elämässämme on suuri määrä erilaisia uskomuksia, joista monia pidämme tosina. Ajattelemme, että uskomus ja totuus ovat eri asioita, mutta kuinka moni ”totuutena” pitämämme asia onkin vain uskomus? Saku Tuominen ja Annamari Heikkilä avaavat kirjassaan Uskonko (Otava 2016) hienosyisesti ja pohdiskellen kerros kerrallaan sitä, mitä uskomukset ovat, miten ne syntyvät ja vaikuttavat elämäämme.

Mitä uskomukset ovat?

Uskomus syntyy silmänräpäyksessä. Se kumpuaa jostakin syvältä itsestämme, jostakin totena pitämästämme ajatuksesta tai kokemuksesta. Uskomukset ovat mielipiteitä, joita emme kyseenalaista, koska olemme alkaneet pitämään niitä totena. Teemme lukemattomia päätöksiä pelkkien uskomustemme varassa, mutta harvoin pysähdymme uskomustemme äärelle tai tarkastelemme niitä tarkemmin.

Myönteiset uskomukset auttavat meitä elämään elämäämme kohti toivomiamme asioita sekä hyödyntämään potentiaaliamme. Kielteiset uskomukset toimivat usein juuri päinvastoin ja syövät uskoamme itseemme ja mahdollisuuksiimme. Uskomukset voivat tulla esteiksi yllättävän moneen asiaan. Ne voivat estää meitä näkemästä asioissa useita puolia tai valitsemasta kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Uskomus voikin olla keinotekoinen rajoite, jonka olemme pystyttäneet itsellemme, ettei meidän tarvitsisi muuttua tai tehdä asioita toisin.

Uskomukset ovat kuin silmälasit, joiden kautta katselemme ja näemme ympäröivän maailman. Havaitsemme juuri ne asiat, jotka haluammekin havaita. Eli stoalaisen filosofin Epiktetosin sanoin ”Asiat eivät tee meitä onnettomiksi vaan tapamme suhtautua niihin”.

 

Uskomusten vaaka

Voimme ajatella uskomuksia vaa’assa, jossa on kaksi vaakakuppia: yksi vasemmalla ja toinen oikealla. Vasemman puolisessa vaakakupissa on vanha uskomus, jota haluamme muuttaa (”en osaa piirtää”) ja oikeanpuolisessa on uusi uskomus, jota haluamme vahvistaa (”halutessani voin oppia piirtämään”). Mielessämme on näitä liikkeellä olevia vaakoja lukemattomia ja teemme joka päivä päätöksiä sen perusteella, kumpi vaakakupeista on kullakin hetkellä painavampi. Vanhoista uskomuksistamme ei ole helppoa päästää irti. Huomattavasti helpompaa onkin luoda uusi parempi tapa, joka vahvistuttuaan kumoaa vanhan.

Vanhojen uskomusten horjuttamiseen tepsii parhaiten teot. Jo pienikin onnistunut teko auttaa pääsemään liikkeelle ja lisää uskoamme, että muutos on mahdollinen. Luottamus siihen, että asiat voisivat muuttua saa uskomustemme vaakaa liikkeelle kohti uutta. Uusi tieto, hyvät pohdiskelevat kysymykset sekä jonkin toisen ihmisen esimerkki antavat kyytiä vanhoille uskomuksillemme.  Voimme ajatella, että ”jos muutos oli hänellekin mahdollinen, se voisi olla myös minulle”. Luottavainen ja kirkas mieli mahdollistavat muutoksen. Myös paikan vaihdos voi auttaa, sillä ympäristöä vaihtamalla muutos voi olla helpompaa. Ympäristön muutos ei yksin kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös sitä, että oma toiminta muuttuu.

 

Voimmeko muuttaa jonkun toisen uskomuksia?

Usein ajattelemme niin, että voimme auttaa puolisoamme, ystäväämme, kollegaamme tai vaikkapa naapuriamme, kunhan hän vain uskoisi meitä ja toimisi neuvomallamme tavalla. Turhaudumme monesti siihen, että koimme auttavamme, mutta ”autettava” ei kuitenkaan toiminut neuvomallamme tavalla, jolloin luovutamme ja toteamme, ettei ”häntä voinut auttaa”. Omat uskomuksemme estävät meitä auttamasta. Entä, jos ensi kerralla vastaavassa tilanteessa vain kuuntelisimme ja yrittäisimme ymmärtää toista hänen lähtökohdistaan ja uskomuksistaan käsin eikä omistamme?

Uskomusten muuttaminen ei tapahdu hetkessä ja monesti usko muutokseen on kovilla, mutta silti omia tai toisten uskomuksia voi auttaa muuttumaan. Uskomukset muuttuvat, kun polku muutokseen on vastaanottajan mielestä uskottava. Muutos tapahtuu, kun uskomme, että muutos on mahdollinen ja kun uskomme kykyymme tehdä muutoksen edellyttämä työ. On hyvä muistaa, että pienin muutos on pysyvin.

Ympärillämme on ihmisiä, joille melkein kaikki tuntuu olevan mahdollista. Yksi heistä on amerikkalainen yrittäjä, sijoittaja ja keksijä Elon Musk. Hänellä on hieno ja viisas neuvo: ” Ensimmäinen askel on tehdä jotakin, minkä uskoo mahdolliseksi ja sen jälkeen jatkaa matkaa”.

Uskonko-kirja auttaa navigoimaan ja havainnoimaan uskomusten merellä. Kirja auttaa oivaltamaan, miten tärkeää on malttaa aika ajoin pysähtyä ja tiedostaa, millä perusteella omalla kartallaan valitsee uusia suuntia ja etenee kohteeseensa. Joskus vanhat navigointitavat tai totutut reitit on syytä laittaa suurennuslasin alle ja ottaa käyttöön rohkeasti uusia. Epävarmuuksienkaan merta ei kannata pelätä tai välttää, sillä juuri siellä saattavat tulla esiin herkullisimmat oivallukset sekä innostavimmat idut kohti uutta ja tuntematonta.